avatar

lefthander

Lefthander

11.47 8.44
avatar

topa_biser

No-name

6.82 5.65
avatar

Sayron

Ванек

4.96 9.49
avatar 3.82 17.44
avatar

Piter17

Peter

2.15 1.20
avatar

tu101un

Владислав

1.83 4.47
avatar

translater

translater

1.78 1.85
avatar 1.53 3.96
avatar 1.36 0.29
avatar

admin2

Admin

1.34 1.80
avatar 0.94 1.63
avatar

Valik_666

Поляков Валентин

0.75 0.71
avatar 0.75 0.28
avatar

yuriy

Yuriy

0.41 0.16
avatar 0.40 0.15